Міжнародна конференція
«BUILDING INNOVATIONS – 2018»

Дата:
24 – 25 травня 2018 року

Місце:
Полтава (Україна) – Баку (Азербайджан)

Мови: українська, азербайджанська, російська, англійська

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Будівельні конструкції, технології і техніка.

Секція 2. Планування міст, будівель та інженерних мереж.

Секція 3. Організація управління та економіка будівництва.

ОСНОВНІ ДАТИ

       
Перше інформаційне повідомлення    12.12.2017
Прийом заявок та тез доповідей    до 30.04.2018
Оплата організаційного внеску    до 30.04.2018
Робота конференції    24 – 25.05.2018

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Онищенко В.О. – д.е.н., професор, ректор Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка – співголова організаційного комітету;

Гюльчохра ханум Мамедова – д.арх., професор, ректор Азербайджанського архітектурно-будівельного університету – співголова організаційного комітету (за згодою);

Коробко Б.О. – д.т.н., доцент, перший проректор – проректор з науково-педагогічної роботи Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка – заступник голови оргкомітету;

Гасимов А.Ф. – к.т.н., доцент, проректор з навчальної роботи Азербайджанського архітектурно-будівельного університету – заступник голови оргкомітету (за згодою);

Сівіцька С.П. – к.е.н., доцент, проректор із наукової та міжнародної роботи Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка – заступник голови оргкомітету;

Шаріфов А.Р. – д.т.н., професор, проректор з науково-технічних справ Азербайджанського архітектурно-будівельного університету – заступник голови оргкомітету (за згодою).

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ КОМІТЕТ

Секція 1. Будівельні конструкції, технології і техніка

Коробко Б.О. – д.т.н., доцент, перший проректор – проректор з науково-педагогічної роботи ПолтНТУ;

Гасимов А.Ф. – к.т.н., доцент, проректор з навчальної роботи Азербайджанського архітектурно-будівельного університету, Азербайджан (за згодою);

Roman Kaczyński – д.т.н., професор, проректор з питань розвитку Білостоцького технологічного університету, Польща (за згодою);

Шаріфов А.Р. – д.т.н., професор, проректор з науково-технічних справ Азербайджанського архітектурно-будівельного університету (за згодою);

Назаренко І.І. – д.т.н., професор, президент Академії будівництва України (за згодою);

Шульга О.В. – д.т.н., доцент, директор навчально-наукового інституту інформаційних технологій та механотроніки ПолтНТУ;

Нестеренко М.П. – д.т.н., професор, декан будівельного факультету ПолтНТУ;

Гаджіев М.А. – д.т.н., професор, завідувач кафедри будівельних конструкцій Азербайджанського архітектурно-будівельного університету, Азербайджан (за згодою);

Пічугін С.Ф. – д.т.н., професор, завідувач кафедри конструкцій з металу, дерева і пластмас ПолтНТУ;

Павліков А.М. – д.т.н., професор, завідувач кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій та опору матеріалів ПолтНТУ;

Стороженко Л.І. – д.т.н., професор, професор кафедри конструкцій з металу, дерева і пластмас ПолтНТУ;

Винников Ю.Л. – д.т.н., професор, професор кафедри видобування нафти і газу та геотехніки ПолтНТУ;

Зейналов Л.М. – к.т.н., доцент кафедри будівельних конструкцій Азербайджанського архітектурно-будівельного університету, начальник відділу «Конструкції» Головного Управління Позавідомчої Державної Експертизи Державного Агентства з Нагляду Безпеки в Будівництві при Міністерстві Надзвичайних Ситуацій Азербайджанської Республіки (за згодою);

Амрахов А.Т. – к.т.н., доцeнт, заступник директора Науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту Будівельних Матеріалів ім. С.А.Дадашова Нагляду Державного Агентства з Нагляду Безпеки в Будівництві при Міністерстві Надзвичайних Ситуацій Азербайджанської Республіки (за згодою);

Халілов Г.А. – к.т.н., доцент кафедри будівельних конструкцій Азербайджанського архітектурно-будівельного університету (за згодою);

Алієв Р.Д. – к.т.н., доцент кафедри будівельних конструкцій Азербайджанського архітектурно-будівельного університету (за згодою);

Бархалов Р.Р. – к.т.н., доцент кафедри технологічних машин і обладнання Азербайджанського архітектурно-будівельного університету (за згодою);

Галінська Т.А. – к.т.н., доцент, доцент кафедри архітектури та міського будівництва, вчений секретар Вченої ради ПолтНТУ;

Гасій Г.М. – к.т.н., доцент, докторант кафедри конструкцій із металу, дерева і пластмас ПолтНТУ.

Секція 2. Планування міст, будівель та інженерних мереж

Гюльчохра ханум Мамедова – д.арх., професор, ректор Азербайджанського архітектурно-будівельного, Азербайджан (за згодою);

Michał Bołtryk – д.т.н., професор, декан факультету цивільної та екологічної інженерії Білостоцького технологічного університету, Польща (за згодою);

Ватуля Г.Л. – д.т.н., доцент, проректор з наукової роботи Українського державного університету залізничного транспорту (за згодою);

Муравльов В.В. – к.т.н., доцент, в.о. декана архітектурного факультету ПолтНТУ;

Мамедов Н.Я. – к.т.н., доцент, завідувач кафедри будівництва інженерних систем і споруд Азербайджанського архітектурно-будівельного університету (за згодою);

Азізов Т.Н. – д.т.н., професор, завідувач кафедри техніко-технологічних дисциплін та охорони праці Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (за згодою);

Семко О.В. – д.т.н., професор, завідувач кафедри архітектури та міського будівництва ПолтНТУ;

 

Шарий Г.І. – д.е.н., доцент, завідувач кафедри автомобільних доріг, геодезії землеустрою та сільських будівель ПолтНТУ;

Бондар В.О. – д.т.н., професор, завідувач кафедри технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів ПолтНТУ;

Срібнюк С.М. – к.т.н., професор, завідувач кафедри гідравліки, водопостачання і водовідведення ПолтНТУ;

Новохатній В.Г. – д.т.н., професор, завідувач кафедри прикладної екології та природокористування ПолтНТУ;

Ніколаєнко В.А. – д.арх., професор, завідувач кафедри архітектури будівель та містобудування ПолтНТУ;

Шкурупій О.А. – к.т.н., професор, завідувач кафедри будівельної та теоретичної механіки ПолтНТУ;

Абдуллаєва Н.Д. – д.арх., професор, заслужений архітектор, проректор з міжнародних відносин Азербайджанського архітектурно-будівельного університету (за згодою);

Мамедова З.Г. – к.арх., професор, заслужений архітектор, декан архітектурного факультету Азербайджанського архітектурно-будівельного університету (за згодою);

Гасимзаде Е.А. – професор, завідувач кафедри архітектурного проектування і містобудування Азербайджанського архітектурно-будівельного університету (за згодою);

Алієв Ф.Г. – д.т.н., професор, завідувач кафедри екологічної інженерії Азербайджанського архітектурно-будівельного університету (за згодою);

Мусаєв З.С. – к.т.н. доцент, декан факультету водного господарства та систем інженерної комунікації Азербайджанського архітектурно-будівельного університету (за згодою);

Кенгерлі А.Д. – к.т.н., доцент кафедри будівництва інженерних систем і споруд Азербайджанського архітектурно-будівельного університету (за згодою);

Гусейнова Г.Г. – к.т.н., доцент кафедри будівництва інженерних систем і споруд Азербайджанського архітектурно-будівельного університету (за згодою);

Єрмоленко Д.А. – д.т.н., доцент, професор кафедри автомобільних доріг, геодезії землеустрою та сільських будівель ПолтНТУ.

Секція 3. Організація управління та економіка будівництва

Онищенко В.О. – д.е.н., професор, ректор Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

Сівіцька С.П. – к.е.н., доцент, проректор із наукової та міжнародної роботи ПолтНТУ;

Anica Hunjet – д.т.н., професор, проректор Університету Північ, Хорватія (за згодою);

Гришко В.В. – д.е.н., професор, директор навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту ПолтНТУ;

Фарзаліев С.Ф. – к.т.н., доцент, завідувач кафедри технології, організації й управління будівельного виробництва Азербайджанського архітектурно-будівельного університету, Азербайджан (за згодою);

Птащенко Л.О. – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів і банківської справи ПолтНТУ;

Варналій З.С. – д.е.н., професор, професор кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за згодою);

Козаченко Г.В. – д.е.н., професор, професор кафедри фінансів та банківської справи ПолтНТУ;

Онищенко С.В. – к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи ПолтНТУ;

Чевганова В.Я. – к.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства та управління персоналом ПолтНТУ;

Варцаба В.І. – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів і банківської справи ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (за згодою);

Погорелов Ю.С. – д.е.н., доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту ПолтНТУ;

Черниш І.В. – д.е.н., доцент, завідувач кафедри туризму та адміністрування ПолтНТУ;

Юрків Н.Я. – д.е.н., професор, головний науковий співробітник відділу фінансової безпеки Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України (за згодою);

Байрамов Р.К. – к.т.н., доцент кафедри технології, організації й управління будівельного виробництва Азербайджанського архітектурно-будівельного університету, Азербайджан (за згодою);

Агаева К.А. – к.е.н., доцент кафедри економіки сфери послуг та менеджменту Азербайджанського архітектурно-будівельного університету, Азербайджан (за згодою);

Гулієв Р.Г. – к.е.н., доцент кафедри технології, організації й управління будівельного виробництва Азербайджанського архітектурно-будівельного університету, Азербайджан (за згодою);

Мамедова А.М. – к.е.н., доцент кафедри економічної теорії та маркетингу Азербайджанського архітектурно-будівельного університету, Азербайджан (за згодою).

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Прийняті матеріали будуть опубліковані у збірнику тез доповідей конференції. При бажанні учасники конференції можуть подати статтю для публікації у збірнику наукових праць Серія: галузеве машинобудування, будівництво (включений у перелік фахових видань МОН України та наукометричні бази даних Index Copernicus та інші), англійською мовою.

ЗАЯВКА
на участь у Міжнародній конференції
«BUILDING INNOVATIONS – 2018»

 

КООРДИНАТОРИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

   

+38 (050) 304 09 53 – Сівіцька Світлана Павлівна, проректор з наукової та міжнародної роботи ПолтНТУ.
+38 (050) 916 14 85 – Галінська Тетяна Анатоліївна, доцент кафедри архітектури та міського будівництва, вчений секретар Вченої ради ПолтНТУ.
З питань подачі та опублікування матеріалів конференції
+38 (0532) 57 32 20, +38 (099) 773 01 74, e-mail: 
buildinn.conf@gmail.com
Левченко Олена Дмитрівна, провідний фахівець науково-дослідницької частини ПолтНТУ.

Для учасників із Азербайджану

+994 50 334 38 17 – Гасимов А.Ф., проректор з навчальної роботи Азербайджанського архітектурно-будівельного університету.
+994 50 341 11 16 – Шаріфов А.Р., проректор з науково-технічних справ Азербайджанського архітектурно-будівельного університету.
З питань подачі та опублікування матеріалів конференції
+994 50 330 70 27, e-mail: 
sferzeli@gmail.com
Фарзаліев Сахіб Абдулаєв огли, завідувач кафедри технології, організації й управління будівельного виробництва Азербайджанського архітектурно-будівельного університету.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

    Баку (Азербайджан)
Азербайджанський архітектурно-будівельний університет